Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noHente bilder til malproduktI mediearkivet har alle kategoriene hver sin ID.
Den finner du i kategorien og under informasjon.
Slik som dette:

!{IMAGE-LINK+medie}!

I variabelen din som skal hente bilde fra korrekt kategori gjør du følgende.

Velger Type variabel «imagelist from media archive»
Deretter setter du på ekstern datakobling

Category:125 (altså viser til den kategorien du vil hente spesifikt fra)

!{IMAGE-LINK+catmedi}!

Du har nå fått en liste med alle bildene som ligger innenfor den gitte kategori.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Dersom du ønsker å hente ut et konkret bilde.
Lager du en variabel som en nedtrekksmeny, hvor du skriver for eksempel slik:

!{IMAGE-LINK+catlist}!

Med en ny variabel som også har en datakobling som ser slik ut:

!{IMAGE-LINK+namelike}!

Namelike vil lete etter noe som har disse verdiene i seg, i mediearkivet mitt heter et element for eksempel «file desember», men med namelike koblingen, henter den likevel riktig bilde.

Du kan velge å bruke namelike, da vil den hente ut det den kjenner igjen fra filnavnet.
Nameexact henter ut filnavnet helt spesifikt.

Innholdsfortegnelse