Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noIkoner*Impleo Mediearkiv*

closeicon.png – close ikon
email_smallicon.png – det lille mail-ikonet etter direkteURL.
flippage_smalicon.png – det lille flippage-ikonet efter flippageURL.
flipage_icon.png – flippage-ikon på knapp.
delete_icon.png – delete-ikon på knapp.
mail_icon.png – mail-ikon på share2Mail-knapp.
facebook_icon.png – fb-ikon på share2FB-knapp.
download_icon.png – download-ikon på delete-knapp.
undelete_icon.png – undelete-ikon på undelete-knapp.
recycledelete_icon.png – emptyDeletedItems-icon.
deleteditems_icon.png – ikon i trestruktur for deletedItems.

Innholdsfortegnelse