Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noImpleo GiftCardMed Impleo Web Gift Card gjøres produkttypen gavekort tilgjengelig i butikken. Produktet kan bestilles som et vanlig produkt med fast eller dynamisk pris. Mottaker får gavekortet som PDF-fil og/eller på E-post.

Gavekortet som produkt følger vanlig arbeidsflyt og kan derfor printes og sendes kunden, men i ordrebekreftelsen som kunden får på mail vil også rabattkoden som er generert være og gavekortet legges ved som en PDF.

Dette kan ikke kombineres med variabel data merge.

1. Opprett et produkt som er av typen gavekort/rabattkode !{IMAGE-LINK+giftcard}!

2. Deretter legger du en variabel til på produktet som heter
*DiscountCode*
Skjult for brukeren, men som har en plassering.

3. Deretter prises produktet som et vanlig malbasert produkt. Enten ved pris i prisfeltet eller ExcelFil.

Når bruker bestiller dette produktet vil de få et vedlegg med ordrebekreftelsen. Det er den genererte gavekort koden som brukeren kan benytte ved neste utsjekk

Innholdsfortegnelse