Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noImpleo produksjonsklienth3. Oversikt

ImpleoWorkflow er programmet som brukes for å produsere jobbene i systemet. Impleo workflow er et program som bare fungerer på Windows. Programmet lastes ned fra url’en du til vanlig bruker for å logge deg på Impleo Web, i tillegg må du tilføye ”dl/ImpleoWorkflow.zip” f.eks. http://demo.Impleo Web.no/dl/impleoworkflow.zip.

Innholdsfortegnelse