Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noImpleo prodwebImpleo prodweb er en nettbasert produksjonsklient. Impleo prodweb er tilgjengelig fra Impleo Web 3.0 og nyere versjoner. Impleo prodweb er tilgjengelig på den url’en du bruker for å logge deg inn på Impleo Web og legger til ”/prodweb/ f.eks http://demo.Impleo Web.no/prodweb. Når du skriver inn denne url’en får du opp følgende skjermbilde i nettleseren.

!{IMAGE-LINK+prodweb}!

For å få tilgang til Impleo prodweb må du logge deg på løsningen. Du kan logge deg på med ditt vanlige brukernavn og passord, i tillegg er det et felt for ”Prod. Alias” (Produksjons alias). Alle ordre du gjør endringer på vil bli merket med ditt produksjons alias.

Det er kun brukere med rettigheten ”System administrator” eller ”Produksjonsansvarlig” som får logget seg på Impleo prodweb.

Innholdsfortegnelse