Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noInstallasjonSystemkrav: Microsoft .NET Framework 4.0
Pakk ut ImpleoWorkflowcfg.zip eller dobbelklikk på Setup Impleo Workflowcfg.msi
Du vil nå få opp følgende bilde (dersom ikke Microsoft .NET Framework 4.0 er installert blir du bedt om å installere dette):

!{IMAGE-LINK+workflowconf1}!

Klikk på ”Next”

!{IMAGE-LINK+workflowconf2}!

Skriv inn navn og organisasjon, og klikk på ”Next”

!{IMAGE-LINK+workflowconf3}!

Klikk på ”Install” for å starte installasjonen

!{IMAGE-LINK+workflowconf4}!

Du får nå opp et spørsmål om du vil tillate installasjonen av programmet. Klikk på ”Yes” for å tillate installasjonen av Impleo workflow configurator.

!{IMAGE-LINK+workflowconf5}!

Klikk på ”Finish” knappen. Installasjonen er nå ferdig.

Innholdsfortegnelse