Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noInstallasjonSystemkrav: Microsoft .NET Framework 4.0
Pakk ut ImpleoWorkflow.zip eller dobbelklikk på Setup Impleo Workflow.msi
Du vil nå få opp følgende bilde (dersom ikke Microsoft .NET Framework 4.0 er installert blir du bedt om å installere dette):

!{IMAGE-LINK+workflowclientinst1}!

Klikk på ”Next”

!{IMAGE-LINK+workflowclientinst2}!

Klikk på ”Next”

!{IMAGE-LINK+workflowclientinst3}!

Klikk på ”Install”

!{IMAGE-LINK+workflowclientinst4}!

Klikk på ”Yes”

!{IMAGE-LINK+workflowclientinst5}!

Klikk på ”Finish”.
ImpleoWorkflow Client er nå ferdig installert, og kan startes fra start menyen. Programmet ligger i mappen ”Impleo AS -> Impleo Workflow -> Implelo Workflow Client.

Innholdsfortegnelse