Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noKategori informasjon!{IMAGE-LINK+kategoriinformasjon}!

*Info/hjelpetekst for kategorivalg*
Teksten som registreres her vises før brukeren har valgt en kategori.

*Tilgang til kategori(er)*
Her vises en liste over de kategoriene kunden har tilgang til.

p(banner tip). TIPS:
Hvis brukeren bare har tilgang til en kategori, vil ikke info/hjelpeteksten vises. Dette fordi kategorien da velges automatisk for å gjøre veien til bestilling enda kortere for brukeren.

Innholdsfortegnelse