Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noKoble bestillingsintervall til produktKoblingen mellom bestillingsintervall og produkt gjøres fra produktet. Selve koblingen gjøres i fra ”Arbeidsflyt / Produksjon” valgene.

!{IMAGE-LINK+bestillingsintervallkobling}!

!(right){IMAGE-LINK+bestillinginstervallnedtrekksmeny}! Nedtrekksmenyen ”Legg til bestillings-/produksjonsintervall” inneholder alle de bestillings-/produksjonsintervallene som er registrert i systemet.

Velg ønsket bestillings-/produksjonsintervall fra nedtrekksmenyen, og klikk på ”Legg till” knappen.

Når det er lagt til et nytt bestillings-/produksjonsvalg vises dette under ”Gjeldende bestillings-/produksjonsintervaller”

Fjerning av koblingen mellom et produkt og et bestillings-/produksjosintervall gjøres ved å klikke på slett ikonet til høyre for bestillings-/produksjonsintervallet som skal slettes.

!{IMAGE-LINK+bestillingsintervallprodlagttil}!

Innholdsfortegnelse