Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noKomprimere skinfiler!(right){IMAGE-LINK+skin-zip}! Når skin er ferdig redigert, må alle filene komprimeres til en .zip fil før skinet kan lastes opp til serveren. Det er viktig å bevare samme mappe struktur som det var i filen som ble lastet ned.

I Windows markerer man alle filene og katalogene og høyreklikker og velger “Send to” og “Compressed (zipped) folder”

Filnavnet på selve .zip filen har ingen betydning.

Innholdsfortegnelse