Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noKonfigurering!(right){IMAGE-LINK+workflowconf6}! Første gangen Impleo workflow configurator starter, vises en påminnelse om at Impleo workflow configuratoren må konfigureres.

Konfigurereringen gjøres ved å klikke på _Tools -> Settings_ i menylinjen.

*Workflow configuration*
!{IMAGE-LINK+iwcsettings}!
Her registreres stien til mappen hvor arbeidsflyt konfigurasjonsfilene ligger. Dette skal være den samme mappen som produksjonsklienten bruker. Stien til mappen kan skrives inn direkte eller velges ved å klikke på ”mappe knappen”.

*Serverinformation*
Stien i ”ServerURL Impleo WS” skal endres. Dette er stien til Web Servicen som henter ut bestillingene til hørende deres firma. ”Companyname” i stien skal byttes ut med ditt firmanavn, og ”.com” skal byttes ut med .no, .se eller .dk.
Username skal være en bruker med rettigheten ”System administrator”, det er bare brukere med denne rettigheten som kan laste opp nye konfigurasjonsfiler for arbeidsflyt. Password skal være passordet til brukeren som skal brukes til å overføre konfigurasjonsfilene.

Når all informasjonen er registrert må det klikkes på ”Save” knappen for at endringen lagres.

Innholdsfortegnelse