Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noLegg til ny konfigurasjon!(right){IMAGE-LINK+konfigurasjon-legg-til-ny}! Klikk på ”+ Legg til ny”.

!{IMAGE-LINK+konfigurajson-manula}!

*KonfigurasjonsID*
Dette feltet inneholder ID for konfigurasjonen. Feltet fylles automatisk ut av Impleo Web.

*Navn*
Navnet på konfigurasjonen. Spesialtegn kan ikke benyttes.

*Referansekode*
Normalt svarer din Impleo Web løsning på nettadressen http://dittfirma.Impleo Web.no, men dette behøver ikke å være den eneste nettadressen løsningen svarer på., det er fult mulig å sette opp Impleo web til å svare på flere nettadresser f.eks http://dinkunde.dittfirma.no eller http://trykksaker.dinkunde.no. For å få til dette registreres subdomenet løsningen skal svare på i ”Referansekode”. I tillegg må det sendes en mail til systemansvarlig med beskjed om hvilket subdomene som skal registreres. Ønskes løsning i liket med eks. http://trykksak.dinkunde.no må din kunde sette opp en DNS peker til Impleo Web sin server. Ta kontakt med systemlevrandør for å få oppgitt riktig IP-adresse til din Impleo Web

*Tittel for websider*
Felt for registrering av tittelen til websiden. Det som registreres her vil vises som tittel for websiden når den åpnes i en nettleser.

*Skin*
Skin nedtrekksmenyen inneholder en liste over alle skin som er registrert i løsningen. Velg det skinet denne konfigurasjonen skal bruke.

*Logofilnavn*
Her registreres logofilnavnet for valgte skin. Impleo Web sjekker automatisk etter ”default.jpg”, ”default.png” og ”Impleo Web_logo.png”. Skal det være et annet navn på logofilen, må det registreres her.

*Gjennomsiktighet korrekturtekst.
Felt for registrering av korekturtekstens gjennomsiktighet. Verdien registreres i prosent. Gjennomsiktigheten gjelder for vannmerket som legges på i "Live preview" og i korrekturfilen.

*SmtpServer*
SmtpServer inneholder navnet på den mailserveren systemet sender e-post fra. Standardverdi er
”localhost”. Brukes denne vil Impleo Web prøv å sende mail fra den serveren systemet er installert på.

*SmtpServer Port*
Standardverdien for SmtpServer Port er 25, hvis din smtp server bruker en annen port må du registrere den porten din server bruker i dette feltet.

*Brukernavn SmtpServer*
Her registreres det brukernavnet smtp serveren krever. Hvis din Impleo Web er en skyløsning behøver det ikke å registreres et brukernavn i dette feltet.

*Passord SmtpServer*
Her registreres passordet for smtpServer brukeren. Hvis din Impleo Web er en skyløsning behøver det ikke å registreres et passord i dette feltet.
Merk: Passordet vises i klartekst.

*Avsenderadresse e-post*
Her registreres e-post adresen som Impleo Web skal sende e-post fra. Denne e-post adressen brukes på alle utgående e-poster fra systemet (ordrebekreftelser, glemt passord osv). Standardverdien er info@impleo.no.

*Avsendernavn e-post*
Her registreres navnet som skal vises som avsender på alle utgående e-poster fra systemet. Standardvierdien er Impleo Web.

*Språkkode*
Språkkode er konfigurasjonens standard språk. Her velges hvilket språk konfigurasjonen skal bruke. Impleo Web har støtte for Norsk, Svensk, Dansk og Engelsk. Bruker har mulighet til å overstyre dette valget for sin bruker. Det gjøres fra ”Min profil”.

*Valutakode*
Valutakoden konfigurasjonen skal bruke (NOK, SEK, DKK, USD osv). Valutakode brukes i forbindelse med kortbetalngsløsninger som Nets og DIBS, kortbetalingsløsning er en tillegsmodul i Impleo Web.

*Valutatekst*
Valutatekst er den teksten eller det tegnet som vises etter et bløp i løsningen (kr, $ € osv).

*Prosentsats mva*
Impleo web kan bare bruke en moms sats pr konfigurasjon. Moms satsen konfigurasjonen skal bruke registreres i dette feltet.

*Standard levering (ant. dager)*
Her registreres antallet dager for standard leveranse.

*Ant. dager for standard "ønsket leveringsdato"
Her registreres antallet dager for standard ønsket leveringsdato i handlekurven.

*Klokkelsett (cutoff) for neste dag*
Her registreres klokkeslettet for når neste dag starter. For bestillinger gjort etter dette tidspunktet vil antall leveringsdato regnes fra neste dag.

*Tillat levering lørdag*
Felt som styrer om det tillates levering på lørdager.

*Tillat levering søndag*
Felt som styrer om det tillates levering på søndager.

*Tillat prioritert levering*
Felt som styrer om bruker skal få lov til å bestille levering av et produkt med færre dagers produksjonstid enn det et produkt har. Når dette velges vises det to nye valg i konfigurasjonen, "Kost for prioritert levering" og "Tekst/beskrivelse for prioritert levering"

*Kost for prioritert levering"
Her registreres kostnaden i forbindelse med prioritert levering.

*Tekst/beskrivelse for prioritert levering*
Her registreres en beskrivelse for den prioriterte leveringen.

*Google Analytics Sporings-ID*
Hvis Impleo Web skal sende statistikk til Google Analytics, må din Google Analytics Sporings-ID registreres her. MERK: Tilleggsmodulen Impleo Google Analytics må være aktivert for at dette valget skal være tilgjengelig.

!{IMAGE-LINK+ny-konfigurasjon-2}!

*Global standardkonfigurasjon*
Dette valget gjør at konfigurasjonen blir standardkonfigurasjon for Impleo Web. Alle kunder som da ikke har en egen konfigurasjon vil benytte den globale standardkonfigurasjonen.

*Link på logo tilbake til kategori*
Dette valget gjør at linken på logoen går tilbake til kategori oversikten. Standard oppsett er at logoen er uten link.

*Tillat rabattkoder*
Dette valget gjør at det er mulig å registrere rabattkoder i handlekurven. Impleo Web kontrollerer rabattkoden mot de rabattkodene som er registrert i systemet. "Les mer om rabbatkoder her.":{TOPIC-LINK+rabattkoder}

*Vis ekstra link*
Dette valget gjør at det vises en ekstra link i menyen. Når dette valget velges vises det en tekstboks hvor linken skal skrives, hele linken må registreres, f.eks https://www.impleo.no, for at linken skal fungere.
Ekstra linken i menyen vises til venstre i menylinjen.

!{IMAGE-LINK+ekstralink}!

*Vis advarsel og bekreft all navigering for linker i tilpass-steget*
Dette valget gjør at Impleo Web viser en advarsel hvis bruker prøver å navigere bort fra tillpass-steget uten å klikke på knappen "Bestill, fortsett å handle", "Bestill, gå til handlekurven" eller "Lagre data".

!{IMAGE-LINK+andreinstillingeradvarselbekreft}!

!(right){IMAGE-LINK+konfigurasjonerfeedback}! *Vis tilbakemeldingsfunksjon*
Dette valget gjør at det viese en tilbakemeldingsfunksjon for kunden i Impleo Web.
Tilbakemeldingsfunksjonen vises helt til høyre i skjermbildet for kunden.

Når ”Vis tilbakemeldingsfunksjonen” er valgt vises feltene ”Mailadresse for globale tilbakemeldinger” og ”Hjelpe-/Infotekst”

*Mailadresse for globaletilbakemeldinger*
Felt for registrering av mailadressen som tilbakemeldingene skal sendes til.

*Hjelpe-/Infotekst*
Felt for registrering av informasjonstekst i tilbakemeldings funksjonen.

*Vis deling til sosiale medier*
Når dette valget velges dukker det opp tre nye avkryssningsbokser.
Del til Facebook – dette valget deler til facebook
Del til Twitter – dette valget deler til twitter
Tips/del på mail – dette valget åpner standard e-post program men link til siden du var på

Ikonene for deling vises under søkeboksen.

*Ekspander trestruktur i mediearkivet som standard*
Valg som styrer om trestrukturen i mediarkivet skal ekspanderes eller ikke når mediearkivet åpnes.

*Hent ekstern tilpasset ordrehistorikk*
Dette valget gjør det mulig å hente inn ordrehistorikk fra eksterne systemer f.eks Visma, Navision o.l. og presentere de for brukeren under ”Min profil”. Dette er en spesialtilpassing som må gjøres av Impleo, eller tredjepartsutviklere som er med i Impleo Developer Program.

*Tillat bruker å velge produksjonsavdeling*
Dette valget gjør det mulig for bruker å velgeproduksjonsavdeling. Det forutsettes at det er registrert flere produksjonsavdelinger i systemet.

*Vis større bildepreview ved mus over korrektur*
Dette valget gjør at systemet generer, og viser, en større bildevisning når brukeren tar musepekeren over korrekturbildet.

*Tillat direkte re-bestillinger av hele ordre*
Dette valget gjør at det er mulig å rebestille hele ordre og ikke bare ordrelinjer.

*Inkluder eventuell ”ident” i filnavn for produksjonsfiler*
Dette valget gjør at identen legges til i produksjonsfilnavnet. Det er bare den første identen i et produkt som legges til filnavnet.

*Inkluder antall i filnavn for produksjonsfiler*
Dette valget gjør at antall bestilte eksemplarer legges til i produksjonsfilnavnet.

*Avrund sluttkundepris til nærmeste heltall*
Dette valget gjør at priser rundes av til nærmeste heltall.

*Avrund pris uten mva til nærmeste heltall*
Dette valget gjør at prisene uten mva rundes av til nærmeste heltall.

*Legg på eventuelle transaksjonsavgifter ved betalingsløsning*
Dette valget gjør at eventuelle transaksjonsavgifter og kortgebyr legges til den totale prisen i handlekurven når betalingen skjer via en betalingsløsning. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er tillatt i Norge, men valget er her da det er mulig i andre land. Impleo A/S er ikke ansvarlig for missbruk av denne fuksjonaliteten i de landenene hvor dette ikke er tillatt.

*Splitt ordrelinjer i separate ordre*
Dette valget gjør at en ordre med flere ordrelinjer blir splittet. Ordre med flere ordrelinjer blir splittet opp slik at hver enkelt ordrelinje blir en egen ordre, en ordre får da et eget ordrenummer. Dette gjør at systemet blir kompatibelt med betalingsløsninger som krever ett ordre nummer.

*Send ordrebekreftelse til avdelingens kontaktperson*
Dette valget gjør at det sendes en kopi av ordrebekreftelsen til avdelingens kontaktperson. Det må være registrert en kontaktperson på avdelingen for at dette skal fungere.

*Tillat selvregistrering av brukere*
Dette valget gjør at brukere kan registrere seg selv som brukere av løsningen. Brukerene vil se en knapp for registrering på innloggingssiden for Impleo Web.

*Standard antall per side i mediearkivet*
Her registreres det antallet bilder som skal vises på en side i mediearkivet.

Når ”Tillat selvregistrering av brukere” aktiveres vises en nedrekksmeny hvor det skal velges en bruker for ”kloning”. Bruker for ”kloning” er den brukeren som inneholder tilgang til de produktene du ønsker å gi tilgang til når en bruker registrerer seg selv, og de rettighetene du ønsker gi en bruker som registrerer seg selv.

Det vises også et felt for registrerings kode. Den koden som legges inn i dette feltet må oppgis sammen med en gyldig e-post adresse av den brukeren som ønsker å registrere seg selv.

Avkryssningsboksen ”Vis selvregistreringen bare dersom registreringskode kommer som url-parameter”. Ved å velge dette kan man ha en konfigurasjon som kun viser knappen for selvregistrering når ”Registreringskoden” sendes med som en parameter i nettadressen, f.eks. http://demo.Impleo Web.no/logins.aspx?regkode=dfjl

Innholdsfortegnelse