Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noLegge til farge!{IMAGE-LINK+farger}!

Velg ”Farger” i arkfanen, og klikk deretter på ”+ Legg til farge”

!{IMAGE-LINK+fargerny}!

*FargeID*
Felt for registrering av fargens id i Impleo Web, feltet fylles automatisk ut

*Fargenavn*
Felt for registrering av fargens navn.

*Spotfarge*
Felt for registrering av fargens spotfarge navn.

*Fargetype*
Felt for registrering av faretype og farge verdiene. Fargen kan enten være en CMYK- eller RGB farge. Hvis RGB velges forsvinner muligheten for å legge inn en spotfarge, dette fordi en spotfarge krever en alternativ CMYK farge.

*Hvor er denne fargen i bruk*
Dette er en liste over de produktene hvor fargen brukes. En farge som er i bruk på et produkt kan ikke slettes.

p(banner important). MERK!
Farger som brukes i forbindelse med postconcat i formaterte tekstfelt vil ikke vises i oversikten over hvor fargene er i bruk.

!(right){IMAGE-LINK+fargeeks}! *Farge forhåndsvisning/eksempel*
Når fargen er lagret vises det en forhåndsvisning av fargen. Det er også mulig å laste ned en pdf-fil for å teste fargen på printeren.

Innholdsfortegnelse