Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noLeveransealternativer!{IMAGE-LINK+leveransealternativ}!

Det er ingen begrensning i antall leveransealternativer som kan registreres pr kunde. Leveransealternativene vises i en nedtreksmeny i handlekurven når det er registrert leveransealternativer.

Leveransealternativ kan inneholde en pris, prisen registres i en excel fil som lagres med navnet ”price_delivery.xlsx”. Excel filen lastes opp til kundens filbibliotek.

Det er ikke mulig å dele leveransealternativ mellom forskjellige kunder.

*ID*
Brukes for å bestemme rekkefølgen på leveransealternativene i nedtrekksmenyen. Verdien i dette feltet øker med en og fylles inn av systemet. Det er mulig å overstyre verdien som kommer fra systemet.

*Tekst*
Navnet på leveransealternativet.

*Eksternt varenr*
Varenummer for leveransealternativet. Dette er koblingen mot prisen i excel filen ”price_delivery.xlsx”. Varenummeret skal være likt med navnet på den arkfanen i excelfilen hvor prisen for dette leveransealternativet er registrert.

*Bilde*
Felt for registrering av ikon/bilde for leveransealternativet. Bildefilen lagres i skinet.

*Beskrivelse*
Felt for registrering av en beskrivelse for leveransealternativet.

Innholdsfortegnelse