Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noLeveringsadresse i nedtrekksmenyTil bruk for at brukeren kan velge/søke opp leveringsadresser i handlekurven.
Lastes opp i firmaets filbibliotek og kan vedlikeholdes av firmaadministrator.

!{IMAGE-LINK+leveringsadresser}!
!{IMAGE-LINK+leveringsadresser2}!

DeliveryNo – uthevet i sort
DeliveryCompany – uthevet i sort

*Filen SKAL/MÅ alltid hete deliveryadr.xls/xlsx*

Excelfilen som opprettes kan hente ut feltene nedenfor:

|_. Tilgjengelige felter |
| DeliveryNo |
| DeliveryCompany |
| DeliveryLocation |
| DeliveryAdr1 |
| DeliveryAdr2 |
| DeliveryPostalCode |
| DeliveryPostalPlace |
| DeliveryContact |
| DeliveryPhone |
| DeliveryEmail |
| DeliveryCountryID |

Innholdsfortegnelse