Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noLocal workflow!{IMAGE-LINK+iwclocalworkflow}!

Local workflow er en lokal arbeidsflyt. Dette er en arbeidsflyt som initiseres når det klikkes på knappen ”Start arbeidsflyt” i produksjonsklienten. Produksjonsfilen blir da hentet fra serveren og lagret i mappen som er spesifisert i arbeidsflyten. For at dette skal fungere må brukeren som er innlogget på maskinen hvor arbeidsflyten startes fra ha tilgang til mappen hvor produksjonsfilen skal lagres.

*Is Active*
Valg som styrer om arbeidsflyten er aktivert eller ikke.

*Directory/UNC for productionfiles*
Felt for registrering av mappen/UNC stien til omerådet/hotfolderen hvor produksjonsfilen skal lagres. Det er mulig å skrive inn informasjonen, eller bla seg fram til mappen ved å klikke på ”Mappe knappen” til høyre for feltet. Det er også mulig å registrere adressen til en ftp-server.

*Include ordered quantity in filename*
Valg som styrer om antall skal inkluderes i filnavnet på produksjonsfilen.

*Use PASV for FTP*
Valg som styrer om FTP skal brukes passive mode.

*Include generated Order document( If applicable)*
Valg som styrer om ordreseddel skal sendes sammen med produksjonsfilen når arbeidsflyten starter. Dette gjelder bare for arbeidsflyt som sender produksjonsfiler til en ftp adresse.

p(banner important). Hvis arbeidsflyten sender produksjonsfilene til en ftp-server så er det den lokale brukeren på maskinen hvor Impleo Produksjonsklient kjøres som skal ha tilgang til ftp-serveren.

*Include Impleo Job Ticket*
Valg som styrer om Impleo Job Ticket skal sendes sammen med produksjonsfilen når arbeidsflyten starter.

*Custom outputlocation for Job Ticket*
Felt for registrering av stien til mappen hvor Job Ticket'en skal lagres. Stien som regegistreres her må fungere på den maskinen hvor produksjonsklienten kjøres.

Innholdsfortegnelse