Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noLogge inn som annen brukerNår du skal teste eller feilsøke i Impleo Web er det alltid en fordel å være logget inn som den brukeren som til slutt skal bruke produktet du tester, eller den brukeren du feilsøker et problem på, for å være sikker på at man har tilgang til de samme filene og at man har de samme rettighetene.

Det er mulig å logge seg på løsningen som en annen bruker, uten å vite passordet til den brukeren du logger deg på som. Det gjør du ved å søke opp brukeren du ønsker å logge deg på som, og klikke på ikonet til høyre for passordfeltet. !{IMAGE-LINK+logonannenbruker-144}!

Innholdsfortegnelse