Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noMailkorrespondanseDet er mange kunder som ønsker en oversikt på hva som er variabelt fra mailene som går ut til kunde.

Dette er en oversikt over alle variabler som kan legges inn. Det er viktig å være nøye med kodingen, da mailsystemer er sensitive for HTML.

Dette er de generelle variablene på ordrenivå og ikke spesifikke for ordrelinjer. Dette er informasjonen som brukes i ordrebekreftelsen + prosjektansvarlig-mailene.

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $reflead$ | ledetekst på referansefelt |
| $paymentinfo$ | eventuel transaktionsID hvis onlinePayment |
| $totalprice$ | total sum |
| $customrefs$ | eventuelle kundereferanser definert |
| $idents$ | eventuelle ordreidentifikatorer |
| $orderlines$ | ordrelinier (vanlig informasjon – bygges av systemet) |
| $detailedorderlines$ | ordrelinier (detaljeret – bygges av systemet) |
| $impleourl$ | URL til ImpleoWeb |
| $maillogourl$ | logo-URL til ImpleoWeb |
| $skinname$ | navn på aktivt skin |
| $langcode$ | Språkkode |

*I tillegg: *

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $orderid$ | ordreID |
| $extorderid$ | ekstern OrdreID |
| $orderdate$ | ordredato |
| $companyname$ | firmanavn |
| $extcompanyno$ | kundenr |
| $departmentname$ | afdelingsnavn |
| $extdepartmentno$ | afdelingsnr |
| $deliverycompanyname$ | leveringsfirmanavn |
| $deliveryadr$ | leveringsadresse |
| $invoicecompanyname$ | fakturafirmanavn |
| $invoiceadr$ | fakturaadresse |
| $orderref$ | ordrereference |
| $contactperson$ | kontaktperson |
| $contactphone$ | kontaktpersonens tlf |
| $contactemail$ | kontaktpersonens mail |
| $deliverycontactperson$ | kontaktperson leveranse (att:) |
| $deliverycontactphone$ | kontaktpersonens tlf leveranse|
| $deliverycontactemail$ | kontaktpersonens mail leveranse|
| $approver$ | godkender |
| $fullname$ | fullt navn |
| $username$ | brugernavn |
| $deliverydate$ | ønsket leveringsdato |
| $reqdeliverydate$ | ønsket leveringsdato |
| $deliverymethod$ | leveransealternativ |
| $deliverylocation$ | leveringslokation |
| $invoiceref$ | fakturareference |
| $trackinginfo$ | trackingURL |
| $ordercomment$ | ordrekommentar |
| $nowdate$ | dato NÅ |
| $nowtime$ | klokkeslett NÅ |

Innholdsfortegnelse