Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noMalgrunnlag!{IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-030-bilde-0002}!

Malgrunnlag inneholder koblingen mot korretkur- og produksjonsfil for produktet.

*Malfil for korrektur*
Felt for registrering av korrekturfilen. Korekturfilen kan enten velges i nedtreksmenyen eller lastes opp. Nye filer må alltid lastes opp før de kan velges i nedtreksmenyen. Opplasting gjøres enten ved å klikke på knappen ”Last opp fil” også velge filen som skal lastes opp, eller ved å dra filen over og slippe den i opplastings området til venstre for ”Last opp fil” knappen. Nedtrekksmenyen inneholder alle filene som ligger i kategoriens filbibliotek.

*Malfil for produksjon*
Felt for registrering av produksjonsfilen. Produksjonsfilen kan enten velges i nedtreksmenyen eller lastes opp. Nye filer må alltid lastes opp før de kan velges i nedtreksmenyen. Opplasting gjøres enten ved å klikke på knappen ”Last opp fil” også velge filen som skal lastes opp, eller ved å dra filen over og slippe den i opplastingsområdet til venstre for ”Last opp fil” knappen. Nedtrekksmenyen inneholder alle filene som ligger i kategoriens filbibliotek.

Innholdsfortegnelse