Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noMalproduktEt malprodukt er et produkt som har en mal som en bakgrunnsfil for produktet. Produktet kan være enkelt eller flersidig. Et malprodukt kan inneholde variabler som brukeren må fylle ut før produktet bestilles.

!{IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-021-bilde-0002}!

*Oppbygging av malfiler*
Impleo Web trenger tre forskjellige pdf-filer for å opprette et malprodukt. Filene som trengs for å opprette et malprodukt er en korrekturfil, en produksjonsfil og en variabelfil. Korrektur- og produksjonsfil inneholder alle de statiske elementene for produktet. Korrekturfilen brukes til korrekturlesing og visning på skjerm i ”Live preview” området, filen skal være lav oppløst og uten bleed og skjæremerker.

Produksjonsfilen brukes i produkusjon og skal være høyoppløst og inneholde bleed og skjæremerker hvis dette trengs.

Filene kan lages i omtrent alle program som kan opprette pdf-filer, men det anbefales ikke å generere filer fra Adobe Photoshop.

!(right){IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-021-bilde-0003}! I malfilen som lages opprettes det to lag, et lag som kalles statisk og et som kalles variabler. I laget ”statisk” legges alle elementer som er statiske, og som ikke skal endres. I laget ”variabler” lages alle variablene produktet skal inneholde. Bildet til høyre er hentet fra InDesign.

Det variable laget kan inneholde, tekstvariabler, bildevariabler og/eller QRkodevariabler.

p(banner tip). *TIPS!* Det er mulig å gi en variabel en standard verdi, og det er derfor ikke sikkert at alle variabler skal kunne endres av en bruker

p(banner tip). *TIPS!* Dersom en tekst i dag er fast på et produkt, kan det hende at den skal endres ved en senere anledning. Legg heller opp en variabel for mye, enn en variabel for lite.

Innholdsfortegnelse