Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

en"My profile"Min profil!{IMAGE-LINK+kunder-minprofil}!

*Vis avdelingsnavn i "Min profil"
Dette valget styrer om brukerens avdelingsnavn skal vises i "Min profil", eller ikke.

*Deaktiver språkvalg i "Min profil"
Dette valget styrer om det skal vises språkvalg i "Min profil", eller ikke.

*Hjelpetekst for "Min profil"
Felt for registrering av hjelpetkest som vises i "Min profil".

Innholdsfortegnelse