Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noNedtrekksmeny med obligatorisk valgDet er mulig å sjekke om et bestemt valg er valg i en nedtrekksmeny som bruker autolookup, dette gjøres ved å lage en ekstra skjult variabel som nedtrekksmenyen også fyller ut, f.eks obligatorisk. Datakoblingen til nedtrykksmenyen lages med @autolookup@ på vanlig måte, men vi legger til utfylling av den skjulte variabelen "obligatorisk".

bc. autolookup
categoryXLS
file:Dropdown.xlsx
key:Valg
***obligatorisk:$Impleo_obligatorisk$***

Excel filen bygges opp på vanlig måte.
!{IMAGE-LINK+variablerttautolookupexcel}!

p. Variabelen "obligatorisk" har vi valgt at skal være skjult og obligatorisk.

!{IMAGE-LINK+variablerttobligatorisk}!

Impleo Web vil nå sjekke om om variabelen "obligatorisk" er utfylt, hvis variabelen ikke er utfylt vil det ikke være mulig å bestille produktet.

Innholdsfortegnelse