Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOppbygging av prisfil for leveransealternativer!(right){IMAGE-LINK+price-delivery}! Opprett et regneark som lagres med navnet ”price_delivery.xlsx”

Som kolonneoverskrifter skal det brukes ”quantity” og ”price”. Quantity er alltid 1, da det kun benyttes en fraktsats uavhengig av størrelse og tyngde på forsendelsen. Under ”price” registreres prisen for frakten. Arkfanen navngis med det ”varenummeret” som ønskes brukt for dette leveransealternativet.

price_delivery.xlsx kan legges i avdelingens, firmaets, eller globalt filbibliotek. Impleo leter etter filen i samme rekkefølge.
Det vil altså si at f.eks. en price_delivery.xlsx i avdelingens filbibliotek vil overstyre en price_delivery.xlsx som ligger i firmaets filbibliotek.

Innholdsfortegnelse