Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOppbygging av prisfil for malprodukterExcelfilen som skal brukes som prisfil i Impleo Web må følge et bestemt oppsett. Filnavnet kan ikke inneholde spesialtegn, men bortsett fra det kan excelfilen navngis etter eget ønske. Når man oppretter en ny excelfil i windows så vil Excel automatisk lage tre regneark og gi de navnene ”Ark1/Sheet1”, Ark2/Sheet2” og ”Ark3/Sheet3”. Det er fult mulig å endre navnet på arkfanen fra ”Ark1” og til noe som bedre beskriver ditt produkt. Hvis man endrer navn på arkfanen og det i konfigurasjonen ikke er valgt at en prisfil kan inneholde flere ark, må de to andre arkene, som ikke er i bruk, slettes. De ekstra arkene må slettes fordi når excelfilen leses av Impleo Web så sorteres arkene i excelfilen alfabetisk, og det er kun det første arket, i excelfilen, det leses informasjon fra.

p(banner tip). Er det i konfigurasjonen valgt at prisfilen kan inneholde flere arkfaner så trengs det ikke å slettes arkfaner i prisfilen. I dette tilfellet er det viktig å huske at arkfanen i Excel skal ha samme navn som det som er spesifisert i feltet "Eksternt varenummer".

!(right){IMAGE-LINK+malprodukter-prisfil}! Excelfilen må bygges opp etter følgende mal:
Overskriften i første kolonne skal være ”quantity”
Overskriften i andre kolonne skal være ”price”.

Prisfilen skal også alltid inneholde 1 som minste antall og prisen for ett eksemplar av produktet. Prisdifferansieringen utover 1 kan lages slik det passer for produktet, om man ønsker å differensiere på 1,2,3,4,5 osv eller et annet intervall kan man bestemme selv.

Prisen pr ”quantity” intervall i ”price” kolonnen skal alltid være prisen for ett eksemplar.

ImpeloWeb vil så regne ut prisen basert på antallet kunden bestiller. I dette tilfellet vil prisen for 50 stk bli 50,- kr, mens prisen for 100 stk vil bli 950,- kr

Innholdsfortegnelse