Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOppbygging av sammensatt produkt!{IMAGE-LINK+sammensatt-oppbygging}!

Oppbyggingen av valgene i et sammensatt produkt gjøres under valget “Oppbygging”.

*Pri*
Prioritetet til “Gruppenavnet”. Gruppenavnet med lavest prioriteringstall plasseres først i rekken av valg.

*Gruppenavn*
Navnet på valget. Gruppenavn kan også inneholde html kode hvis man f.eks ønsker å vise bilder i steden for teskt som gruppenavn.

*Obligatorisk*
Dette valget styrer om dette trinnet er obligatorisk.

*Innhold*
Link til innholdet, malprodukt og/eller spesialproduktene, for det sammensatte malproduktet.

!{IMAGE-LINK+sammensatt-oppsett-kunde}!
I dette tilfellet vil samlemal oppsettet bli seende slik ut for kunden.

Innholdsfortegnelse