Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOpprette brukerEn bruker i ImpeloWeb må opprettes under et firma og en avdeling. Linken for å opprette en bruker vil derfor ikke vises før det er valgt en avdeling. For å opprette en bruker velges derfor først et firma og deretter avdelingen brukeren skal tilhøre.

!{IMAGE-LINK+leggtilbrukerfavd}!

På bildet ovenfor er firmaet ”Impleo” valgt, men det er ikke valgt noen avdeling og det er derfor ikke mulig å legge til en bruker.

!{IMAGE-LINK+leggtilbruker}!

På bildet ovenfor er både firma ”Impelo” og avdeling ”Teknisk” valgt, og da vil ”Legg til bruker” linken vises.

Klikk på ”Legg til bruker” for å starte opprettingen av en ny bruker.

Innholdsfortegnelse