Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOpprette et sammensatt produkt!{IMAGE-LINK+sammensatt-produkt-kategori}!

Det første man må gjøre er å finne frem til den kategorien man ønsker å legge produktet under. Eksisterer ikke kategorien fra før må denne legges til.

Hvordan dette gjøres er beskrevet i kapittelet Kategorier.

Produktet som opprettes skal være av typen sammensatt malprodukt. !(right){IMAGE-LINK+sammensatt-produkttype}!

Under valget “Presentasjon” er det to valg som ikke finnes på et vanlig malprodukt, “Skru av muligheten for å velge oppbygging/innhold” og “ Vis samlemal-oppsett i bunnen”.

*Skru av muligheten for å velge oppbygging/innhold*
Hvis man velger dette valget, er det ikke mulig å tilpasse produktet selv. Kunden vil da bare få tilgang til de valgene som er forhåndsvalgt under oppbygging av det sammensatteproduktet.

*Vis samlemal-oppsettet i bunnen*
Dette valget gjør at arkfanen med samlemaloppsetet vises i bunnen av siden, under eventuelle variabler på produktene.

Innholdsfortegnelse