Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOpprette MalproduktNår kategorien er opprettet eller valgt klikker man på ”+ Legg til malprodukt” for å opprette produktet.

!{IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-024-bilde-0002}!

*ProduktID*
Felt for registrering av produktetsID. Feltet fylles automatisk ut av Impleo Web

*Produktnavn*
Felt for registrering av produktnavnet. Feltet kan inneholde alle tegn og være 150 tegn langt. Det er kun produktnavnet som må registreres for å kunne opprette et produkt.

*Alias*
Felt for registrering av et alias for produktet. Informasjonen som registreres i ”Alias” feltet gjør det lettere for System Administrator og ha en oversikt over produktene. Feltets informasjon vises i parentes etter produktnavnet i søkefeltet for kategori. Informasjonen i dette feltet er kun synlig for brukere med rettigheten ”System Administrator”.

*Sorteringspri*
Felt for registrering av produktets sorteringsprioritet. Standard verdi på dette feltet er 99.Sorteringspri brukes for å sortere visningen av produkter for en bruker. Produktene sorteres ført etter verdien registrert i feltet ”Sorteringspri”, produkter som har lik sorteringsprioritet sorteres alfabetisk. Sorteringsprioriteten vises for systemadministratorer når de er innlogget i løsningen. Sorteringsprioriteten vises foran produktnavnet.

*Beskrivelse*
Felt for registreing av en beskrivelse av produktet.
Feltet brukes for å gi en utfyllende beskrivelse av produktet.

Kategoribeskrivelse kan inneholde alle tegn, og feltet støtter html koder.

*Varenr*
Felt for registrering av varenummer.

*Eksternt varenummer*
Felt for registrering av eksternt varenummer.
Eksternt varnummer kan også brukes i forbindelse med prisvalget ""Baser prisberegningen på det det totale antall av samme produkt":{TOPIC-LINK+pris-og-bestilling+TotNoSameProd}". Dette gjøres når man ønsker å lage en "produktgruppe" og basere prisen på det totale antallet bestilt innenfor produktgruppen. Prisen for produkter som har samme varenummer registrert i eksternt varenummer, vil da basere seg på det totale antallet eksemplarer bestilt av disse produktene.

*ISBN*
Felt for registrering av ISBN nummer.

*ISSN*
Felt for registrering av ISSN nummer.

*Forfatter / eier*
Felt for registrering av produktets forfatter eller eier.

*Språk*
Felt for registrering av språket produktets innhold er skrevet på. Dette feltet brukes oftest på produkter av typen bøker, brosjyrer, fakta-ark o.l.

*Produktserie*
Felt for registrering av produktets produktserie. Dette feltet brukes oftest på produkter som bøker, hvor det kan finnes flere bøker i samme serie.

*Årstall / Info*
Felt for registrering av årstallet produktet ble utgitt. Dette feltet brukes oftest på produkter som bøker.

*Produkttype*
Felt for registrering av produktets Impleo Web produkttype.

_Statisk/variabel_ malprodukt er et produkt hvor malen har en fast bredde og høyde. Visittkort og flyers er eksempler på slike produkt.

_Dynamisk flytende malprodukt_ er et produkt hvor malen har en fast bredde, mens høyden varierer avhengig av hvor mye informasjon som registreres av kuden. En avisanonse hvor høyden ikke er gitt kan være et slikt produkt.

_Sammensatt malprodukt_ er et produkt som er satt sammen av statisk/variabel malprodukter og/eller spesialprodukter.

_Sammensatt malprodukt_ er forklart i et eget kapitel.

_SMS-Newsletter_ er et produkt som brukes for å sende ut SMS nyhetsbrev.

*Kategori*
Felt for registreing av kategorien produktet tilhører. Feltet blir automatisk fylt ut med navnet på den kategorien produktet opprettes under. For å flytte produktet til en annen kategori, velges kategorien produktet skal flyttes til i fra nedtreksmenyen. Produktet må lagres før endringen trer i kraft.

Innholdsfortegnelse