Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOpprette produksjonsvarsel!(right){IMAGE-LINK+prodvarselleggtil}! Klikk på ”+ Legg til ny” for å opprette et nytt produskjonsvarsel.

Etter å ha klikket på ”+ Legg til ny” vises ”Innstillinger for produksjonsvarsel”.

Innholdsfortegnelse