Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOppsett i produksjonsklientenStart produksjonsklienten. Du trenger ikke være logget på med noen bestemt bruker for å gjøre oppsettet. Oppsettet man gjør her gjelder kun denne installasjonen på denne klienten.
Gå på menyen i toppen : Verktøy -> Dokumentkoblinger

!{IMAGE-LINK+ordreseddelkobling}!

Du får nå opp følgende vindu:

!{IMAGE-LINK+ordreseddelkobling2}!

Her er det gjort klart for å skrive inn ProduktID for de to typer ordresedler som er tilgjengelig i løsningen. Disse ID’ene finner man i det webbaserte administrasjonsgrensesnittet under Produkter.
F.eks slik:

!(right){IMAGE-LINK+ordreseddelid}! Her er ProduktID 222. Dette nummeret er det man skriver inn i produksjonsklienten på riktig dokument.

Man kan altså definere sitt eget design og knytte dette opp mot produksjonsklient. Brukeren som er logget på i produksjonsklienten må gis tilgang til produktet i Impleo Web på vanlig måte som om man skulle bestilt dokumentet via webgrensesnittet

Etter å ha gjort endringene og trykket «Oppdater» så vil selve produksjonsklienten initialiseres på nytt.

Hvis man nå henter inn ordre og går på fanen for «Produksjon» så vil man se at det har dukket opp en ny knappemeny «Ordreseddel». I denne vil de typer dokumenter vises som man har knyttet opp på denne klienten.

!{IMAGE-LINK+ordreseddelgenerer}!

Her er det kun definert ProduktID for den samlede ordreseddelen og derfor vises også kun denne.
Når man trykker på ønsket dokumenttype så vil dataene for denne ordren sendes til Impleo Web og valgt dokumentmal og returnere et dynamisk generert pdf-dokument. Funksjonaliteten krever Adobe Reader (eller annet program for å lese Adobe PDF) installert.

Innholdsfortegnelse