Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOrdrebekreftelse!{IMAGE-LINK+ordrebekreftelse}!

*Deaktiver ordrebekreftelse på e-post*
Dette valget styrer om det skal sendes en ordrebekreftelse på e-post, eller ikke.

*Legg ved korrekturfiler som vedlegg i ordrebekreftelse*
Dette valget styrer om det skal korekturfiler skal legges ved i ordrebekrertelsene som sendes på e-post.

*Egendefinert tekst for ordrebekreftelse*
Denne teksten overstyrer global ordrebekreftelses tekst.

Standard ordrebekreftelses tekst ser slik ut.

!{IMAGE-LINK+ordrebekreftelse-tekst}!

p(banner tip). TIPS:
Bakgrunnbildet kan endres i et skin. Navnet på bakgrunnsbildet er ordercomplete.jpg og ligger i mappen elements.

Teksten
”Takk for din bestilling.
Din ordre er nå registrert. Ditt ordrenummer er”.
Kan endres i språkfilene. Når en språkfil er endret skal den lastes opp til et eller flere skin.

p(banner important). MERK:
Språkfiler som lagres på standardplassering vil bli overskrevet når systemet oppdateres.

Innholdsfortegnelse