Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOrdrehistorikk!(right){IMAGE-LINK+foretrekk-betaling}! Ordrehistorikk viser en liste over alle ordre brukeren har bestilt.

Skal det slettes ordre gjøres det ved å klikke på slett ikonet til høyre i listen.

Innholdsfortegnelse