Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOrdreoversikt!{IMAGE-LINK+prodwebinnlogget}!

!(right){IMAGE-LINK+prodwebhentordre}! Etter å ha logget inn på Implelo prodweb for du opp et skjermbilde som ligner på produksjonsklienten.
For å få opp ordreoversikten må du klikke på ”hent ordre” knappen, og velge hvilket statusnivå du vil se ordre fra. Valgene som vises i denne listen er de samme som er satt opp i ”Produksjon -> Statusnivå” i Impleo Web. Listen vil derfor variere fra løsningn til løsning, og det er ikke sikkert at listen din ser lik ut som denne listen.

Velg det statusnivået du vil vise ordre fra.

Etter å ha valgt statusnivået du vil jobbe med vil ordrelisten fylles med de ordrene som har det valgte statusnivået.
For å vise ordredetaljene for en ordrelinje klikker du på ordrelinjen du vil vise.

!{IMAGE-LINK+prodwebordreliste}!

Innholdsfortegnelse