Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOrdreseddel varelinjeDette dokumentet er ment for å kunne generere en detaljert ordreseddel kun for et
produkt/varelinje. Man har da større mulighet til å få med produksjonsinformasjon og eventuell ordreidentifikasjon for dette bestilte produktet.
Man står fritt til å velge/lage sitt eget design og ordreseddelen kan også være på flere sider dersom man ønsker det.
Produksjonsklienten sender data til Impleo Web for å generere det dynamiske dokumentet og følgende feltnavn er brukt:

|_. Variabelnavn |_. Forklaring |
| OrderID | Ordrenummeret som er generert. |
| OrderLineID | Ordrelinjenummeret som er generert. |
| BarcodeOrderID | Ordrenummeret som er generert, ment for de som ønsker ordrenummeret plassert i en strekkode. |
| StatusUpdateID | Den unike ID for oppdatering av ordrestatus av for denne ordrelinjen. |
| OrderCompany | Bestillers firmanavn. |
| OrderContactPerson | Bestillers navn / kontaktperson for ordren. |
| OrderContactEmail | Bestillers e-post. |
| OrderContactPhone | Bestillers telefon/mobil. |
| OrderContactEMailPhone | Bestiller e-post og telefon – ferdig sammensatt adskilt med «/». |
| OrderCompanyOrgNo | Henter inn bestillers org.nr. |
|_. Produksjonsansvarlig |_. Forklaring |
| Producer | Fullt navn på produksjonsansvarlig. |
| ProducerEmail | E-post på produksjonsansvarlig. |
| ProdAlias | Produksjonsalias. |
|_. Produkt |_. Forklaring |
| Product | Produktnavn for denne ordrelinje. |
| ItemNo | Varenummer for produktet på denne ordrelinje. |
| ExtItemno | Eksternt varenummer for produktet på denne ordrelinje. |
| StockLocation | Varelager-lokasjon for produktet på denne ordrelinje. |
| AvailableStock | Aktuelt nivå for antall på varelager for produktet på denne ordrelinje – ved bestilling. |
|_. Info fra kunde |_. Forklaring |
| Price | Prisen for denne varelinjen eks. MVA. |
| Vat | MVA-beløp for denne varelinjen. |
| PriceIncVat | Prisen for denne varelinjen inkl. MVA. |
| OrderQuantity | Antall bestilt. |
| OrderPageCount | Antall sider. |
| OrderBWPageCount | Antall sorthvitt-sider. |
| OrderDateTime | Ordretidspunkt. |
| OrderDate | Ordretidspunkt – dato. |
| ProductionInfo | Produksjonsbeskrivelse – hentes fra produktets definisjon. |
| WeightX /alt. WX | I gram som defaultverdi. | Gjelder kun malbaserte produkter |
| TotWeight | Total vekt for ordren |
| ProductionSpec | Produksjonsvalg – gjelder kun for spesialprodukter og hentes fra produktvalgene for bestillingen. |
| JobDescription | Brukerens jobbbeskrivelse for ordrelinjen – gjelder kun for spesialprodukter og hentes fra bestillingen. |
| OrderReference | Ordrens referanse. |
| ExtCustomerNo | Eksternt kundenummer. |
| ExtOrderReference | Ordrens evt ekstra referansefelt. |
| OrderLineCommentX | Ordrekommentarer – for hver varelinje. |
| OrderIdent | Ordreidentifikasjon, dynamisk definert av data i produktet. |
| InternalComment | Interne ordrekommentarer. |
| ExternalComment | Eksterne ordrekommentarer. |
|_. Levering |_. Forklaring |
| DeliveryMethod | Leveransealternativ. |
| DeliveryLocation | Leveringssted. |
| DeliveryRequestedDate | Ønsket leveringsdato. |
| DeliveryDate | Faktisk leveringsdato – hvis definert. |
| DeliveryCompanyname | Levering firmanavn. |
| DeliveryContactPerson | Levering kontaktperson. |
| DeliveryCost | Fraktkostnad. |
| PriorityDeliveryCost | Ekstra kostnad ved prioritert levering. |
| DeliveryAdr1 | Leveringsadresselinje 1. |
| DeliveryAdr2 | Leveringsadresselinje 2. |
| DeliveryPostCode | Leveringsadressens postnr. |
| DeliveryAddress | Ferdig sammensatt leveringsadressefelt, adskilt med linjeskift. |
|_. Tilleggskostnader |_. Forklaring |
| OrderStartupCost | Oppstartkostnad. |
| HandlingFee | Ekspedisjons-/handlinggebyr. |
|_. Fakturering |_. Forklaring |
| InvoiceReference | Ordrens fakturareferanse. |
| InvoiceAdr1 | Fakturaadresselinje 1. |
| InvoiceAdr2 | Fakturaadresselinje 2. |
| InvoicePostCode | Fakturaadressens postnr. |
| InvoicePostPlace | Fakturaadressens poststed. |
| InvoiceAddress | Ferdig sammensatt fakturaadresseefelt, adskilt med linjeskift. |

Innholdsfortegnelse