Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noPlassering – Faste ledetekster!{IMAGE-LINK+plasseringfasteledetekster}!

En variabels faste ledetekst kan registreres her. Faste ledetekster kan også registreres i en datakobling når kodene post- og preconcat benyttes. En fast ledetekst kan f.eks være prefiks før et telefonnummer, en forklarende tekst for hva verdien som vises er, eller det kan være en fast del av e-postadressen.

*Tekst før variabelen*
Felt for registrering av en fast ledetekst før variabelen. Den faste ledeteksten vises ikke før det er registrert en verdi i variabelen.

*Tekst etter variabelen*
Felt for registreing av en fast ledetekst etter variabelen. Den faste ledeteksten vises ikke før det er registert en verdi i variabelen.

Innholdsfortegnelse