Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noPlassering – Rotasjon!{IMAGE-LINK+plasseringrotasjon}!

Impleoweb vil ikke gjenkjenne variabler som importeres ferdig rotert. Roteringen må gjøres etter at en variabel er importert. Rotasjon av plasseringer i ImpleoWeb tar utgangspunkt i topp venstre punkt.

*Rotasjon*
Felt for registrering av gradene en plassering skal roteres.
-90 gjør at feltet roteres 90 grader oppover, den opprinnelige venstre siden til plasseringen blir bunnen.
90 gjør at feltet roteres 90 grader nedover, den opprinnelige venstre siden til plasseringen blir toppen.

*Rotasjon (tabulatorfelt)*
Felt for registrering av gradene en plasserings tabulatorfelt skal roteres.

Innholdsfortegnelse