Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noPlassering – Tabulator (ledetekster)!{IMAGE-LINK+plasseringtabulator}!

Et tabulatorfelt er et fast ledetekstfelt som har en egen posisjonering. Selve ledeteksten for tabulatorfeltet registreres i fanen ”Faste ledetekster”. En eventuell rotasjon av tabulatorfeltet gjøres under fanen ”Rotasajon”

*Bruk ”tabulator”-funksjon*
Valg som styrer om en possisjonering skal bruke tabulator ledetekst

*Hent eksisterende plassering*
Nedtrekksmeny hvor det er mulig å hente plasseringen til en annen plassering og registrere denne som posisjon for tabulatro feltet.

*Stroke bredde*
Felt for registrering av stroke bredde på fonten som brukes.

*Join*
Felt for registrering av hvilken join som skal benyttes.

*Stroke type*
Felt for registrering av stroke type.

*Stroke farge*
Felt for registrering av stroke farge. Hvis fargens om skal benyttes ikke finnes i listen, må den legges til i Impleoweb. Se kappitel ”Farger” på side 106 for beskrivelse av hvordan farger legges til i Impleoweb.

*Horisontal justering*
Felt for registrering av plasseringens horisontale justering.

*Vertikal justering*
Felt for registrering av plasseringens vertikale justering.

*Posisjon X*
Felt for registrering av plasseringens x-verdi. Impleoweb beregner plasseringer ut i fra top venstre på malproduktets produksjonsfil. Hvis en produksjonsfil inneholder bleed, skjæremerker o.l. må man ta hensyn til dette for plasseringes x-verdi.

*Posisjon Y*
Felt for registrering av plasseringens y-verdi. Impleoweb beregner plasseringer ut i fra top venstre på malproduktets produksjonsfil. Hvis en produksjonsfil inneholder bleed, skjæremerker o.l. må man ta hensyn til dette for plasseringes y-verdi.

*Bredde*
Felt for registrering av plasseringens bredde.

*Høyde*
Felt for registrering av plasseringens høyde.

!{IMAGE-LINK+plasseringfasteledetekstertabulatorfelt}!

Når valget ”Bruk ”tabulator”-funksjon” er valgt vises et nytt felt, ”Fast tekst fro tabulatorfelt”, under fanen ”Faste ledetekster”. I dette feltet skal den faste teksten for tabulatorfeltet registreres.

Innholdsfortegnelse