Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noPris og Bestilling!{IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-036-bilde-0003}!

Pris og bestillinge inneholder valg og instillinger for prisberegningen. Prisen for et produkt kan defineres på to måter i Impleo Web. Den enkleste prismatrisen er å gi et produkt en fast stykkpris, men det er også mulig å koble produktet opp i mot en excelfil som kan inneholde differensierte priser ut i fra antallet som bestilles. Excel filen med priser kan ligge i globalt filbibliotek, kategoriens filbibliotek, kundens filbibliotek eller avdelingens fibibliotek. I og med at prisfilen kan ligge i flere filbibliotek kan man opperere med tilpassede priser på flere nivåer. Impleo Web søker etter priser filer i denne rekkefølgen: avdeling – kunde – kategori – globalt.

*Baser prisberegningen på det totale antall av samme produkt*
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra det totale antallet av samme produkt på en ordre, eller om prisen skal beregnes ut i fra antall bestilt pr ordrelinje i orderen.
Det er også mulig å beregne prisen på det totale antallet bestilt innenfor en produktgruppe. Dette oppnås ved å registrere et "eksternt varenummer" for produktet i tillegg til dette valget, det eksterne varenummeret skal være likt for alle produkter i produktgruppen.

*Vis enhetspris*
Valg som styrer om enhetsprisen pr eksemplar av produktet skal regnes ut og vises for kunden.

!(right){IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-037-bilde-0002}! *Prisbeskrivelse/betingelser*
Felt for registrering av produktets prisbeskrivelse og/eller betingelser. Prisbeskrivelse/betingelser vises under prisen.

*Excelfil for prisberegning*
Felt for registrering av filnavnet på excelfilen som inneholder prisopplysningene. Filnavnet som registreres her må inneholde filendelsen også eks. ”minprisfil.xlsx”. Oppbyggingen av selve excelfilen forklares i underkapittelet ”Oppbygging av prisfil”

p(banner important). MERK! Hvis det registreres både en excelfil for prisberegning og en fast stykkpris, er det excelfilen som blir prioritert som prisberegning.

*Fast stykkpris*
Felt for registrering av fast stykkpris for produktet.

*Oppstartskostnad*
Felt for registrering av produktets oppsatartskostnad.

!(right){IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-037-bilde-0003}! *Leveranseinformasjon/betingelser*
Felt for registrering av produktets leveranseinformasjon og/eller betingelser.

Innholdsfortegnelse