Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noPrisberegning pr eksemplar!(right){IMAGE-LINK+screenshot-2023-11-16-at-13-00-33}! Denne er lik som på malprodukter. Da laster du opp en excel fil som det refereres til under pris og bestillings valget. Denne regner ut prisen i forhold til ant/stk du bestiller. Bestilles det 10 hefter av 10 sider, tas det ikke hensyn til sideantallet, men bare hvor mange eksemplarer som bestilles.

Excel filen skal inneholde en kolonne som heter “quantity” og en som heter “price”.

Veiledning for oppbygging av denne type prisfiler finnes i kapittelet "Oppbygging av prisfil for malprodukter":{TOPIC-LINK+oppbygging-av-prisfil-for-malprodukter}

Innholdsfortegnelse