Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noPrisberegning spesialproduktDet er to måter å beregne pris på i et spesialprodukt. Alternativ 1 tar ikke hensyn til sideantall og produksjons og produktvalg, alternativ 2 tar hensyn til dette. Det er mulig å kombiner alternativ 1 og 2

Innholdsfortegnelse