Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noPrisbergning pr sideDette alternativet tar hensyn til sideantallet i produktet når prisen beregnes. Alle prisopplysninger legges inn i en excel fil som skal hete “price_customprod.xls/xlsx”. Filen lastes opp til brukerens -, avdelingens -, firmaet -, kategoriens -, eller globalt filbibliotek. Impleo Web søker etter filer i denne rekkefølgen, og det er den filen som finnes først som brukes..

Filen kan inneholde prisen på flere produksjons og produktvalg. Filen bygges opp ved å lage forskjellige arkfaner i excel som du kan navngi slik du ønsker, f.eks varenummer eller varenavn. De forskjellige arkfanene du lager skal inneholde en kolonne med “quantity” og en med “price”. Prisen som registreres i ”price” kolonnen skal alltid være prisen for ett eksemplar.

!{IMAGE-LINK+spesialprodukter-prisfil}!

Koblingen mot disse prisene gjøres på “produskjons og produktvalg. !(right){IMAGE-LINK+spesialprodukt-produksjonsogpoduktvalg}!

Etter å ha klikket på knappen “produktvalg” åpnes dette vinduet.
Dersom det ikke koblet noen produkttyper til spesialproduktet, er dette vinduet tomt.

!{IMAGE-LINK+spesialprodukt-produktkoblinger-oversikt}!

Klikk på “Produkttyper” for å koble/definere produktvalgene du ønsker til spesialproduktet.
“Produkttyper” inneholder de forskjellige produktene. Eks. Produkttypen “Papir” inneholder de forskjellige
papirtypene dere trykker på (SRA3 – 300g, SRA3 160g osv)

For å legge til en ny “produkttype” kliker du på “+ Legg til produkttype”. !(right){IMAGE-LINK+prisberegning-produkttyper}!

!(right){IMAGE-LINK+prisberegning-prodnavn}! I feltet “Produkttypens navn” skriver du inn ønsket navn på produkttypen, eks. “Papirtype”. I feltet “Ledetekst” skriver du inn det som skal vises i for kunden, eks. “Papir”Etter å ha lagt til en “Produkttype” kan du legge til de forskjellige produktene.

Klikk på “+ Legg til produkt”

!(right){IMAGE-LINK+prisberegning-produktvalg}! “Produktnavn (internt)” er det som vises i produksjonsklienten.

“Eksternt varenr” må være likt navnet på arkfanen i excel filen “price_customprod” som
inneholder prisene for dette produktet.

“Visningsnavn” er det som kunden ser når de velger dette papiret.

“Produktbeskrivelse” er en beskrivelse av produktet.

Det er viktig å merke seg at når man skal velge et visningsnavn så er det en fordel å tenke som en kunde. Kunden som skal bestille vet antageligvis ikke hva SRA3 – 160g bestrøket er.

For at prisen pr side i et hefte skal bli riktig må det også settes opp hvilken faktor som skal brukes ved beregning av prisen for et produkt. Dette gjøres på “Produktkoblinger”.

*Ant*
Her registreres faktoren som skal brukes for å beregne riktig pris i forhold til antall sider i
et opplastet dokument. Hvis det er lastet opp et hefte i størrelsen A4, og det printes på et SRA3 papir blir faktoren 0,25, da det er plass til fire A4 sider på et SRA3 ark når det printes tosidig.

!{IMAGE-LINK+prisberegning-oversikt-antall}!

!{IMAGE-LINK+prisberegning-forklaring-felt}!

h3. Oversikt over normale valg

*Produkttype*
Viser navnet på produkttypen.

*Produktvalg*
Viser navnet på produktetvalget.

*Synlig*
Avgjør om produktvalget skal være et synlig valg for brukeren eller ikke.

*Synlig ordrebekreftelse*
Avgjør om produktvalget skal være synlig i ordrebekreftelsen eller ikke.

*Valgt*
Avgjør om produktvalgetvalget skal være valgt i dropdown menyen når kunden kommer inn på produktet.

*Ant*
Her registreres faktoren som skal brukes for å beregne riktig pris i forhold til antall sider i
et opplastet dokument. Hvis det er lastet opp et hefte i størrelsen A4, og det printes på et SRA3 papir blir faktoren 0,25, da det er plass til fire A4 sider på et SRA3 ark når det printes tosidig.

*Ant.(vekt)*
Her registreres faktoren som skal brukes for å beregne riktig vekt i forhold til antall sider i et opplastet dokument.

*Fast ant*
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra et fast antall og ikke sideantallet. Fast ant kan f.eks brukes hvis det skal legges til et fast antall timer til prisen på produktet.

*Beregnes med totalt sideant.*
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra antall sider i opplastet dokument.

*Beregn med ant. fargesider.*
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra antall fargesider i opplastet dokument.
Dette valget er avhengig av at det er krysset av for "Detekter farge- og sorthvittsider" under innstillingene for "Arbeidsflyt/Produksjon":{TOPIC-LINK+spesialprodukt-arbeidsflyt-produksjon} for produktet.

*Beregn med ant SortHvittsider*
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra antall sort/hvitt sider i opplastet dokument.
Dette valget er avhengig av at det er krysset av for "Detekter farge- og sorthvittsider" under innstillingene for "Arbeidsflyt/Produksjon":{TOPIC-LINK+spesialprodukt-arbeidsflyt-produksjon} for produktet.

*Beregn med sidestørrelse*
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra sidestørrelsen i opplastet dokument.
Dette valget er avhengig av at det er krysset av for "Detekter fysiske dimensjoner/størrelse" under innstillingene for "Arbeidsflyt/Produksjon":{TOPIC-LINK+spesialprodukt-arbeidsflyt-produksjon} for produktet.

h3. Oversikt over avanserte valg.

Ved å huke av for "Vis avanserte valg" vil disse valgene vises i tillegg til de normale valgene.

*Ugyldig*
Valg som styrer om et produktvalg skal være ugyldig, og dermed ikke valgbart i dropdown menyen. Dette kan f.eks være hvis det ønskes en blank verdi som gjør at kunden skal velge en verdi, men den blanke verdien skal ikke være valgbar.

*Er global faktor (antall)
Valg som styrer om et produktvalg skal være en global faktor, og hensyntas som faktor for andre produktvalg når prisen regnes ut.

*Bruk global faktor*
Valg som styrer om et produktvalg skal bruke global faktor når prisen regnes ut.

*Juster sideantall*
Verdi som styrer antall sider et produktvalg vil justere sideantallet i opplastet fil med.

*Avhengig av produkt*
Avgjør om valget skal være avhengig av et annet valg, i eksempelet så er det noen valg som er avhengig om det velges farge eller sorthvitt trykk.

*Sideantall over*
Verdi som styrer minste antall sider et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen minimumsverdi.

*Sideantall under*
Verdi som styrer maks antall sider et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen maksimumsverdi

*Totalt sideant over*
Verdi som styrer minste totale antall sider et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. Sideantallet i opplastet fil multipliseres med antall eksemplarer -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen minimumsverdi.

*Totalt sideant under*
Verdi som styrer maks antall sider totalt et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. Sideantallet i opplastet fil multipliseres med antall eksemplarer -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen maksimumsverdi

Innholdsfortegnelse