Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noPriser!{IMAGE-LINK+kunder-priser}!

*Prisbetingelser handlekurv*
Teksten som registreres i dette feltet overstyrer den globale prisbetingelsesteksten. Er det valgt at priser skal vises uten moms, vies teksten ”Alle priser er ekskl. mva.” som standard. Er det valgt å vise priser inklusive moms er det ingen standard prisbetingelsestekst.

*Ordre-/oppstartsgebyr*
Her registreres ordre-/oppstatsgebyr. Dette gebyret kommer i tillegg til oppstartsgebyr som er registrert på produkt.

*Max handling-gebyr*
Her registreres maks handeling gebyr for kunden. Når handling gebyrene på de forskjelligeproduktene adderes vil summen ikke overskride det som er registrert som maks handling gebry.

*Rabatt*
Her registreres rabatt i prosent. Rabatten vil gjelde på alle priser i systemet inkludert ordre-, oppstartsgebyr og frakt.

Vis ordregebyr i handlekurven.
Dette valget styrer om ordregebyret skal spesifiseres og være synlig i handlekurven. Når det velges å vise ordregebyr i handlekurven vises også feltene for beskrivelse av ordregebyr og egendefinert tekst for handling-gebyr.

*Beskrivelse av ordregebyr*
Her registreres teksten som skal beksrive ordregebyret i handlekurven.

*Egendefinert tekst for "handling-gebyr"
Her registreres teksten som skal beskrive handling-gebyret i handekurven.

*Vis priser inkl. mva.*
Dette valget gjør at priser vises inklusive moms.

Innholdsfortegnelse