Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noProduksjon!{IMAGE-LINK+prodwebproduksjon}!

Produksjonskjermbildet viser en oversikt fordelt i fire forskjellige arkfaner, generelt, produksjonsvalg, tilknyttede filer og vedlegg. Produksjonsvalg, tilknyttede filer og vedlegg er bare tilgjengelig for spesialprodukter.

*Generelt *
Generelt viser produktnavnet, produktets sideantall, antallet som er bestilt og produksjonsbeskrivelsen.

*Produksjonsvalg* !(right){IMAGE-LINK+prodwebproduksjonsvalg}!
Produksjonsvalg viser produksjonsvalgene til produktet. Produksjonsvalg er bare tilgjengelig på spesialprodukt. Produksjonsvalgene vil variere ut ifra hvilke produksjonsvalg som er gjort tilgjengelig på produktet.

*Tilknyttede filer*
Tilknyttede filer viser de filene som er lastet opp til et spesialprodukt.

*Vedlegg*
Vedlegg viser de vedleggene som er lastet opp til et spesialprodukt.

*Impleo workflow*
Impleo workflow vises på alle skjermbildene. Produksjonsfilen kan lastes ned ved å klikke på ”Last ned/åpne knappen.

Det er mulig å endre status for ordrelinjen ved å velge en ny status i nedtrekksmenyen ”Oppdater status”. Ordrelinjen oppdateres med engang ny status velges i nedtrekksmenyen. Når det velges en ny status vil orderen fjernes fra ordrelisten som du jobber med, og du må velge å vise ordre med den ordrestatusen du valgt å oppdatere ordrelinjen til for å fortsette å jobbe med ordrelinjen.

Det er mulig å endre produksjonsansvarlig ved å velge en produksjonsansvarlig i nedtrekksmenyen ”Endre prod.ansv”. Ordrelinjen oppdateres med engang det velges en ny produksjonsansvarlig.

Innholdsfortegnelse