Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noProduksjon!{IMAGE-LINK+produksjon}!

Produksjon inneholder valgene ”Statusnivåer”, ”Bestillingsintervaller”, ”Utskytning” og ”E-post”

*Statusnivåer*
Statusnivåer inneholder de forskjellige statusnivåene en ordre kan ha. Det er her det velges hvilke statusnivåer som skal være synlig for kunden i ”Min Profil” og hvilke nivåer som skal brukes i produksjonsklienten.

*Bestillingsintervaller*
Bestillingsintervaller er listen over de forskjellige bestillingsintervallene som er tilgjengelig for produktene. Denne listen er tom når løsningen leveres og må bygges opp slik det passer for hver enkelt installasjon

*Utskytning*
Utskytning inneholder i valgene for å opprette egendefinerte utskytningsprofiler i Impleo Web.

*E-post*
E-post inneholder de forskjellige produksjonsvarslene som kan sendes fra systemet. Impleo Web leveres med tre forhåndsdefinerte produksjonsvarsler. To varsler til bruk i malbaserte produkter (Standard m/korrektur og Standard u/korrektur) og et varsel for spesialprodukt (Custom Product)

Innholdsfortegnelse