Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noProdukter!{IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-019-bilde-0002}!

For å få muligheten til å legge til et produkt må det først opprettes en kategori, eller velges en kategori
som produktet skal opprettes under.

!{IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-019-bilde-0003}!

*Kobling mellom produkt og kunde*
I Impleo Web treger man ikke å tenke at et produkt bare skal være tilgjengelig for en kunde. Koblingen mellom produkt og kunde gjøres på produktet hvor man gir en eller flere kunder tilgang til produktet. Tilgangen
til et produkt kan gis på firma-, avdelings-, og/eller brukernivå.

*Malprodukt, Spesialprodukt eller Sammensatt produkt*
Impleo Web har tre forskjellige produkttyper, Malprodukt, Spesialprodukt og Sammensattprodukt.

*Malprodukt*
Et malprodukt er et produkt som har en mal som en bakgrunnsfil for produktet. Produktet kan være enkelt- neller flersidig. Et malprodukt kan inneholde variabler som brukeren må fylle ut før produktet bestilles.

*Spesialprodukt*
Et spesialprodukt er et produkt hvor brukeren kan laste opp sine egene filer. Filentypene som kan lastes opp er bilde-, pdf- og office filer. For at systemet skal kunne håndtere office filer må tilleggsmodulen Impleo OfficeConverter være installert.

*Sammensatt produkt*
Et sammen satt produkt er et produkt som er satt sammen av malprodukter og/eller spesialprodukter.

* "Malprodukt":{TOPIC-LINK+malprodukt}
* "Samensatt produkt":{TOPIC-LINK+samensatt-produkt}
* "Tips og triks":{TOPIC-LINK+produkter-tips-og-triks}

Innholdsfortegnelse