Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noRabattkoder!{IMAGE-LINK+andreinstillingerrabattkoder}!

Rabattkoder er koder som skaper en form for rabatt i handlekurven. Denne kan være satt opp til å gi et eksakt beløp eller en prosentsats, evt. også inkludere fri frakt.
Kodene som genereres er tilgjengelig på kryss av alle kunder/brukere som har en konfigurasjon hvor "Tillat rabattkoder" er haket av. En rabattkode settes enten opp ved å klikke på "Lagre som ny" eller ved å importere en excel fil med rabattkoder

*Er aktiv*
Valg som styrer om en rabattkode er aktiv eller ikke. For at rabattkoden skal kunne brukes må dette valget være valgt.

*Gyldig kun en gang*
Valg som styrer om en rabattkode kun skal være gyldig en gang. Hvis valget er avhuket kan rabattkoden kun benyttes en gang.

*Kode*
Felt for registrering av kodens navn.

*Beskrivelse*
Felt for registrering av en beskrivelse for rabattkoden.

*Rabattbeløp*
Felt for registrering av et fast rabattbeløp.

*Rapattprsent*
Felt for registrering av en fast rabattprosent.

*Fri frakt*
Valg som styrer om en rabattkode skal ha fri frakt eller ikke.

p(banner tip). For å generere mange rabattkoder samtidig kan man importere et excel-skjema med koder. "Klikk her for Excel-mal":https://impleo.zendesk.com/attachments/token/Two978TfAh7JeRzzzHZ6hvan8/?name=discountImport.xlsx

!{IMAGE-LINK+andreinstillingerrabattkodeoversikt}!

Det er mulig å redigere en rabattkode ved å klikke på blyant ikonet tilhørende den rabatkoden du ønsker å redigere. Det er også mulig å slette en rabattkdoe ved å klikke på slett ikonet.

Innholdsfortegnelse