Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noRelaterte Produkter!{IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-031-bilde-0002}!

Relaterte produkter gjør det mulig å gjøre brukeren oppmerksom på andre produkter som har en tilknyttning til produktet brukeren ser på. Det er ingen grense for hvor mange relaterte produkt et produkt kan ha.

Relaterte produkter vises bare når kategorivisningen er satt til ”Kompakt / Webshopvisning”.

*Overskrift for relaterte produkter*
Felt for registrering av overskriften for relaterte produkter. Overskriften kan være på 250 tegn.

*Legg til relatert produkt*
Søke felt for å legge til et relatert produkt. Søk opp produktet som skal kobles opp som et relatert produkt og klikk på ”Legg til” knappen.

*Eksisterende relaterte produkter*
Eksisterende relaterte produkter viser en liste over de produktene som er koblet mot dette produktet.

Klikk på slett ikonet for å fjerne relasjonen til et produkt.

!{IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-031-bilde-0003}!

Innholdsfortegnelse