Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noRettigheterEn bruker kan ha en rekke forskjellige rettigheter i systemet. Disse rettighetene bestemmer hva brukeren kan gjøre og se i systemet. Rettigheter er ikke det samme som tilgangsrettigheter, tilgangsrettigheter er en liste over de produktene brukeren har tilgang til.

*Ordinær påloggingsrettighet – Standard rettighet*
Denne rettigheten gir burker mulighet til å logge inn i systemet. Brukere som ikke har denne rettigheten vil ikke få logget inn selv om de skriver inn riktig brukernavn og passord.

*Datobegrensning pålogging*
Felt for registreing av gyldig til dato for bruker. Brukeren vil ikke ha mulighet til å logge inn i systemet når den registrerte datoen er passert.
Som standard er dette tomt, det er da ingen datobegrensning på brukeren.

*Engangsbestiller*
Rettighet som gjør at brukeren bare kan bestille en gang.

*Enkeltproduktbestiller*
Rettighet som gjør at bukeren bare kan bestille et produkt.

*Test-/prøvebruker*
Rettighet som gjør at brukeren er en test-/prøvebruker. Brukere som har denne rettigheten vil ikke få bestilt produkter i løsningen. Det er mulig å teste en eller flere bestillinger helt fram til handlekurven, men det er ikke mulig å bestille produktene.

*Autogenerer ny bruker ved ordre*
Rettighet som gjør at det genereres en ny bruker når det opprettes en ordre. Denne rettigheten brukes i nettbutikk løsninger når brukeren ikke vet at den er innlogget før den gjennomfører en bestilling. Bruker opplysningene hentes fra de opplysningene som brukeren registrerer i handlekurven.

*Tillat ”LivePreview” – Standard rettighet*
Rettighet som gjør at LivePreviw feltet for et produkt oppdateres automatisk når bukeren fyller ut de forskjellige feltene i en mal, med untak av felt av typen ”formatert tekstfelt”.

*Kan se ”Min profil” – Standard rettighet*
Rettighet som gjør at Min profil er synlig for brukeren.

*Skjul firmainformasjon fra ”min profil”*
Rettighet som skjuler firmainformasjonen på Min profil siden.

*Skjul personlig info fra ”min profil”*
Rettighet som skjuler personlig informasjon på Min profil siden.

*Skjul sosiale medier fra ”min profil”*
Rettighet som skjuler sosiale medier informasjon på Min profil siden.

*Skjul adresseinfromasjon fra ”min profil”*
Rettighet som skjuler adresseinformasjonen på Min profil siden.

*Tillat å endre passord – Standard rettighet*
Rettighet som tillater brukeren å endre sitt eget passord.

p(banner important). MERK:
En bruker som har rettigheten ”Tillat å endre passord” må også ha rettigheten ”Kan se ”Min profil””. Dette fordi endring av passord skjer på Min profil siden.

*Bruker kan laste ned alle produksjonsfiler direkte*
Rettighet som gir bruker tilgang til å laste ned alle produksjonsfiler direkte uten å gjennomføre en bestilling i systemet. Produksjonsfilene blir gjort tilgjengelig for brukeren før brukeren kommer til handlekurven.

*Vis ekstern ordrehistorikk*
Rettighet som gir brukeren tilgang til å se ekstern ordrehistorikk. I tillegg til at en bruker har tilgang til å se ekstern ordrehistorikk må dette være satt opp i konfigurasjonen for den aktuelle kunden.

*Skjul/fjern priser*
Rettighet som gjør at prisene ikke vises for brukeren.

*Skjul/fjern priser fra mail*
Rettighet som gjør at prisene ikke vises i ordrebekreftelses mailen som brukeren får etter en bestilling.

*Kan redigere post- og leveringsadresse*
Rettighet som gjør at brukeren kan redigere brukerens registrerte post- og leveringsadresse.

*”Godkjenner” – Standard rettighet*
Rettighet som gjør en bruker til en ”godkjenner”. Brukere med denne rettigheten kan godkjenne ordre. Dersom en bruker ikke har denne rettigheten må brukeren velge i en liste over andre brukere, i samme firma, som har denne rettigheten. Ordren blir da sendt til den valge godkjenneren for godkjenning.

*Tilgang til variabel data merge*
Rettighet som gir brukeren tilgang til å flette opplysninger fra en excel fil inn i en mal. I tillegg til at brukeren har denne rettigheten må muligheten for variable data merge også være valgt på produktet/malen.

*Tilgang til spesialordre*
Denne rettigheten gir tilgang til spesialprodukter. Med denne rettigheten vil bruker få tilgang til alle spesialproduktene i kategoriene brukeren har tilgangsrettighet til. Spesialprodkt er produkt hvor brukeren kan laste opp egene pdf filer.

*Firmaadministrator*
Denne rettigheten gjør brukeren til en firmaadministrator. En firmaadministrator kan redigere informasjon knyttet til det firmaet brukeren er opprettet under. En firmaadministrator kan se hele firmaets ordrehistorikk.

*Avdelingsadministrator*
Denne rettigheten gjør brukeren til en avdelingsadministrator. En avdelingsadministrator kan regidgere informasjon knyttet til den avdelingen brukeren er opprettet under. En avdelingsadministrator kan se hele avdelingens ordrehistorikk.

*Systemadministrator*
Denne rettigheten gjør brukeren til en systemadministrator. En systemadministrator har tilgang til hele systemet.

p(banner tip). TIPS:
En systemadministrator har tillgang til alle prisfiler, en kunde bør derfor ikke a denne rettigheten.

*Produksjonsrolle*
Brukere med denne rettigheten kan defineres som produksjonsansvarlige på Firma- og/eller malbaserte produkter. Brukere som skal bruke produksjonsklienten må ha denne rettigheten, eller ha rettigheten systemadministrator.

*Skjul priser for produksjonsansvarlig*
Ved å huke av her, skjules prisene for produksjonsansvarlig i produksjonsklienten.

p(banner important). MERK:
Om prisene skjules for produksjonsansvarlig, vil rapportene i produksjonsklienten bli deaktivert.

*Global rapporteringsbruker*
Denne rettigheten gjør at en bruker kan hente ut rapporter i fra alle jobber i produksjonsklienten, også de jobbene som brukeren selv ikke er produksjonsansvarlig for.

*Kunde-/prosjektansvarlig*
Denne rettigheten gjør at en bruker vil motta e-post varsel for alle ordre som gjøres av en kunde hvor brukeren er valgt som kunde-/prosjektansvarlig. Det er bare brukere med denne rettigheten som vises i nedtrekksmenyen for kunde-/prosjektansvarlig i firmainstillinger.

p(banner important). MERK:
Det er noen rettigheter som er avhengig av hverandre for at løsningen skal fungere optimalt for brukeren. Har brukeren en eller felre av følgende rettigheter, "Tillat å endre passord", "Kan redigere post- og leverinsadresse", "Firmaadministrator", "Avdelingsadministrator", skal brukeren også ha rettigheten ”Kan se ”Min profil”".

Innholdsfortegnelse