Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noSamensatt produktEt sammensatt produkt er et produkt som består av to eller flere produkter. Det sammensatte produktet kan bestå av malbaserte produkter og spesialprodukter. Det er ingen begrensning i hvor mange produkter som kan kobles sammen til et sammensatt produkt.

Malene som er gjort tilgjengelig i et sammensatt produkt kan velges flere ganger av kunden, og kunden kan selv bestemme rekkefølgen på disse, innenfor visse betingelser.

*Forberedelser*
De firmaene/kunden som skal ha tilgang til et samensatt produkt må også ha tilgang til de forskjellige produktene det sammensatte produktet skal bestå av. Produktene som skal brukes behøver ikke å være synlige.
Det forenkler også administasjonen hvis alle produktene ligger i samme kategori, men dette er ikke et krav.

Innholdsfortegnelse