Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noServer Workflow!{IMAGE-LINK+iwcserverbasedworkflow}!

En server basert arbeidsflyt initieres fra serveren hvor Impleo Web kjøres. Server basert arbeidsflyt er derfor kun aktuelt for de som har egen serverversjon av Impleo Web. Hvis du har en cloud versjon av Impleo Web så skal du benytte deg av _Local Workflow_.

Det er er brukeren som brukes for å kjøre applikasjonen som skal ha de nødvendige rettighetene til mappene arbeidflytene refererer til. Hvis arbeidsflytene sender produksjonsfilene til en ftp-server, så er det serveren som initierer denne oppkoblingen, det må derfor tas hensyn til eventuelle begrensninger i brannmur og/eller router.

*Serverbased workflow output*
Felt for registrering av adressen hvor produksjonsfilen skal sendes. Det kan være en UNC path eller en ftp adresse.

*Custom outputlocation for JobTicket*
Felt for registrering av adressen hvor JobTicket skal sendes, hvis den skal sendes til en annen mappe enn produksjonsfilen.

*Include Impleo JobTicket*
Felt som styrer om Impleo JobTicket skal sendes sammen med produksjonsfilen når arbeidsflyten starter.

*Use PASV for FTP*
Felt som styrer om det skal brukes passive mode i ftp oppkoblingen.

Innholdsfortegnelse